Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej

ZARZĄD KTPS:

Krystyna Janicka, przewodnicząca
Hanna Straus, wice przewodnicząca
Małgorzata Smolarkiewicz - Maliszewska, skarbnik


członkowie zarządu:
  • Ewa Soczyńska - sekretarz
  • Szczepan Antkowiak
  • Roman Czechoski

KOMISJA REWIZYJNA:

Adam Lewandowski, przewodniczący

członkowie:
  • Hanna Nowaczyk
  • Ewa Szybiak
  • Irena Kaczmarek