Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej

ZARZĄD KTPS:

Janicka Krystyna - przewodnicząca
Straus Hanna - z-ca przewodniczącej
Soczyńska Ewa - sekretarz
Strugarek Henryka - skarbnik
Czechoski Roman - członek


KOMISJA REWIZYJNA:

Lewandowski Adam - przewodniczący
Szybiak-Lewandowska Ewa - członek
Kaczmarek Irena - członek
Orlewicz Leszek - członek