ŻAŁOBA NARODOWA

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci
w katastrofie lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 roku

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej
Członków delegacji prezydenckiej oraz Załogi samolotu.

Nasza pamięć niech będzie przejawem solidarności i jedności Polaków
oraz hołdem dla, tych którzy tak niespodziewanie odeszli.

Zarząd KTPS