KÓRNIK I TATRY W PRACACH TERESY RADOWICZ

       30 prac, przedstawiających zarówno górskie pejzaże, jak i kórnicki rynek czy park, zaprezentowano podczas wystawy obrazów Teresy Pohl-Radowicz, która pod koniec sierpnia dostępna była dla zwiedzających w Klaudynówce. Dochód ze sprzedaży prac, autorka przeznaczyła na rzecz potrzebujących.
       Wystawę zatytułowano "Śladami Zamoyskich", stąd też w pracach poznańskiej malarki, związanej z ziemią kórnicką, pojawiły się górskie widoki, drogie sercu Władysława hrabiego Zamoyskiego, a także miasto Kórnik, gdzie mieszkali Zamoyscy.
       Hasło "Na przekór przemijaniu" stało się motywem przewodnim wystawy. Współczesnemu, żyjącemu w ciągły biegu człowiekowi, prace Teresy Radowicz przypominają o potrzebie zatrzymania się i dostrzeżenia, tego co wydaje się zupełnie oczywiste, jak na przykład ulotny urok pejzaży zmieniających się wraz z porami roku, zakątków naszej ojczyzny czy nawet na pozór tak niewiele znaczących bukiet kolorowych kwiatów w wazonie czy ślady na śniegu.
       Pani Teresa maluje farbami olejnymi na płótnie. Jej prace powstają na podstawie fotografii, rysunków z książek, pocztówek czy zaobserwowanych krajobrazów. Jak przyznała malarka, w pracach, które znalazły się w Klaudynówce, chciała pokazać harmonię panującą zarówno w Kórniku, jak i w górskiej przyrodzie. Harmonia ta pojawiała się w górskich potokach, łąkach, portrecie góralki, Matki Boskiej Kuźnickiej z dzieciątkiem Jezus, ale także w widoku kórnickiego rynku z lat 30-tych, zamku, alei lipowej w Arboretum czy Jeziorze Kórnickim.
       Malarka od lat wspiera potrzebujących i biednych, dlatego dochód ze sprzedaży jej obrazów przeznaczony zostanie właśnie na cel charytatywny.
       Organizatorem wystawy było Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, którego honorowym członkiem jest właśnie Teresa Radowicz.
Barbara Morasz, Kórniczanin nr 16/2010