Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
Uprzejmie zawiadamia o nowej wystawie obrazów


PANI TERESY POHL-RADOWICZ
pt. "Śladami Zamoyskich"
Kórnik - Tatry


Wystawa będzie otwarta w Klaudynówce
w dniach 27-29 sierpnia 2010 r. w godz. 12-18