UWAGA KÓRNICCY WOLONTARIUSZE !

        Uczniowie, studenci oraz inne osoby chcące wziąć udział w zbiórce publicznej i kwestować podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 9 stycznia 2011 r. prosimy o zgłaszanie się do Sztabu WOŚP w Kórniku Pl. Niepodległości 1 - do dnia 30 listopada 2010 r.

Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwisko i imię
- PESEL
- adres zamieszkania
- nazwa szkoły, uczelni lub zakładu pracy
- zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
- nr telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z opisem "WOŚP" można składać w kórnickim ratuszu do BOM (Biura Obsługi Mieszkańca).

Pytania proszę kierować:
- k.janicka@vp.pl
- tel. kom. 727 404 003, 502 492 540.
Krystyna Janicka, szef Sztabu WOŚP w Kórniku