XXIII Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kórniku

        W imieniu Kórnickiego Sztabu WOŚP serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane środki finansowe!
        Dzięki ofiarności mieszkańców gminy Kórnik zebraliśmy w dniu 11 stycznia 2015 r. sumę 54 419, 62 zł + 54,26 euro.

Do naszych podziękowań dołącza się Jurek Owsiak! Się ma!

Krystyna Janicka, Robert Jankowski