KÓRNICKI WOLONTARIUSZ ROKU 2011


        W czasie wizyty Mikołaja w Kórniku, w dniu 4 grudnia 2011 r., Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudyna", wyróżniło honorowym tytułem "Kórnickiego Wolontariusza Roku 2011" wiele lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz innych i lokalnej społeczności.
       W imieniu Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej wyróżnienie odebrała przewodnicząca KTPS Krystyna Janicka.

M. Smolarkiewicz-Maliszewska, sekretarz KTPS