WOLONTARIUSZE POWIATU POZNAŃSKIEGO 2010

       W dniu 28 maja 2010 r. odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Powiatu Poznańskiego z wyróżniającymi się wolontariuszami w środowisku lokalnym gmin powiatu poznańskiego. Blisko 220 organizacji i stowarzyszeń, działających w powiecie, wyznaczyło osoby najbardziej zaangażowane w pracę społeczną. W rezultacie 149 ludzi dobrej woli znalazło się na liście wyróżnionych.
       Aby uhonorować wyróżnionych dobroczyńców i wyrazić najserdeczniejsze słowa uznania, ogromnego szacunku oraz podziwu dla ich bezinteresownej i szlachetnej pracy wręczono, w czasie uroczystości na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, listy gratulacyjne oraz pamiątkowe odznaki.
        Z ramienia Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej wyróżnienia otrzymali:
  • Krystyna Janicka
  • Hanna Straus
  • Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska.
Gratulujemy!