BILANS ROK 2008

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Rachunek nr 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001
   
BO 01.01.2008 19.885.17,-


Wpływy ogółem

 

Dotacje

27.200,-

Darowizny od osób fizycznych

33.993,97,-

Darowizny od osób prawnych

5.000,-

Składki członkowskie

440,-

Odsetki bankowe

272,86,-

Zbiórki publiczne.

8.991,06,-

Razem

75.897,89,-


Wydatki ogółem

 

Kolonie letnie

35.409,73,-

Leczenie i rehab.

10.371,71,-

Pomoc rzeczowa

4.804,89,-

Pomoc dla uczniów

4.269,92

Inne koszty

8,794,94,-

Gwiazdka

4.948,59,-

Koszty działalności

2,199,25,-

Darowizna UNICEF

160,,-

Razem

70.959,03,-Stan na 31.12.2008r. 24.824,03,-
--------------------------------------------------------------------
Rachunek nr 72 9076 0008 2001 0007 0739 0002
   
BO 0
Wpływy 15.012,88,-
Wydatki 0
Stan na 31.12.2008 r. 15.012,88,-
--------------------------------------------------------------------
Lokata bankowa na 31.12.2008
67 9076 0008 4001 00 07 0739 0002 10.000,-
   

Maria Serwatkiewicz
( skarbnik )
Hanna Straus
( z-ca przew.)
Krystyna Janicka
( przewodnicząca )

Kórnik 31.12.2008 r.