KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROKRachunek wyników 2020
Bilans 2020