KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROKSprawozdanie roczne za 2017 rok
Rachunek wyników 2017
Bilans 2017