KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
PODSUMOWANIE 2010 ROKU

STYCZEŃ 2010
 • XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Ufundowanie przekąsek na "Spotkanie z kulturą japońską" w ramach akcji Zimowe Ferie w KOK, 28.01.2010
LUTY 2010
 • Rozpoczęcie Akcji "1% podatku"
 • Opracowanie regulaminu II konkursu "Szkoła obywateli"
MARZEC 2010
 • Cd. Akcji 1% podatku
 • Ogłoszenie II Konkursu "Szkoła obywateli" - Przeszłość naszej miejscowości
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych do MPiPS
 • Udział w konferencji "Partnerstwo społeczno - publiczne"
KWIECIEŃ 2010
 • Cd. Akcji 1 % podatku
 • 11.04.2010 - Żałoba narodowa po katastrofie lotniczej w Smoleńsku
 • 14.04.2010 - Żegnamy członka KTPS p. Tadeusza Przybylskiego
 • Plany kolonii letniej
MAJ 2010
 • 7.05.2010 - Zakup z funduszy pozyskanych z 1% podatku filmów DVD "Nie zamykaj oczu" dla młodzieży, ich rodziców i nauczycieli
 • 24.05.2010 - 20-lecie KTPS
 • 29.05.2010 - Wolontariusz Powiatu Poznańskiego
CZERWIEC 2010
 • 14.06.2010 - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
 • 27.06.2010 - Żegnamy członka KTPS Marka Serwatkiewicza
 • Podpisanie porozumienia o współpracy i partnerstwie Wielkopolskich Instytucji Ekonomii Społecznej
LIPIEC 2010
 • Akcja Lato 2010 - start 25 lipca w Wojkowie k. Kowar
 • Pomoc finansowa rodzinie z Podkarpacia poszkodowanej w powodzi
SIERPIEŃ 2010
 • Akcja Lato 2010 - powrót z kolonii 7 sierpnia
 • 27 - 29 sierpnia - wernisaż i wystawa prac malarskich Teresy Radowicz "Śladami Zamoyskich"
WRZESIEŃ 2010
 • Zakup przyborów i podręczników szkolnych dla najmłodszych podopiecznych
 • Udział w szkoleniu nt. prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO
PAŹDZIERNIK 2010
 • Zaopatrzenie podopiecznych w opał na zimę
 • Pomoc rolnikom z gminy Kórnik i Zaniemyśl poszkodowanym przez powódź
LISTOPAD 2010
 • 2.11.2010 - Powołanie kórnickiego sztabu WOŚP
 • 5.11.2010 - Udział w szkoleniu PISOP w Poznaniu "Zarządzanie organizacjami pożytku publicznego"
 • 28.11.2010 - Akcja Piotr Dolny z Sosnowca
 • Udział w projekcie Działamy Razem 2
GRUDZIEŃ 2010
 • 11.12.2010 - Po raz czwarty ufundowanie nagrody dla najmłodszego uczestnika z gminy Kórnik w XIX Konkursie Recytatorskim
 • 19.12.2010 - 21-ste "Spotkania przy choince" dla 140 dzieci z gminy Kórnik
 • Świąteczna pomoc rzeczowa dla 13 rodzin
 • Przygotowanie ofert na konkurs otwarty z zakresu zadań własnych gminy
 • Wyjazd do sztabu WOŚP do Warszawy
 • Cd. Udział w projekcie Działamy Razem 2
CAŁY 2010 ROK
 • Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy Kórnik
 • Współpraca ze szkołami, z samorządem lokalnym, innymi organizacjami społecznymi działającymi w gminie Kórnik
 • Udział w szkoleniach dla organizacji pozarządowych.
Więcej informacji - www.ktps-kornik.org.pl

Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska, sekretarz KTPS