KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
PODSUMOWANIE 2009 ROKU

STYCZEŃ 2009
 • XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
LUTY 2009
 • ozpoczęcie Akcji 1% podatku
 • Pomoc w zorganizowaniu Trzeciego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Kibiców Klubu Sportowego "Lech" Poznań w Radzewie gm. Kórnik
 • Ufundowanie słodyczy na zajęcia Bloku Japońskiego w czasie Zimowych Warsztatów w Kórnickim Ośrodku Kultury
MARZEC 2009
 • Cd. Akcji 1% podatku
 • Sprawozdania i rozliczenia merytoryczne i finansowe
 • Zakup klocków edukacyjnych dla Przedszkola w Pierzchnie gm. Kórnik
 • Udział w szkoleniu "Wybierz Europę" zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
KWIECIEŃ 2009
 • Cd. Akcji 1 % podatku
 • Plany kolonii letniej
 • Ogłoszenie konkursu "Szkoła obywateli" - Młodzieżowy budżet gminy Kórnik
 • Spotkanie z pedagogami Gimnazjum w Kórniku i Robakowie - podsumowanie WOŚP i innych działań
MAJ 2009
 • Po raz drugi sfinansowanie nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy, którzy aktywnie uczęszczali na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 • Początek Akcji Pomóżmy 6-letniej Michalince z Dachowej!
 • Koncert charytatywny "Dla Michalinki"
CZERWIEC 2009
 • Zebranie sprawozdawcze - 25.06.2009
LIPIEC 2009
 • Akcja Lato KTPS - kolonie letnie w Głuchołazach (współpraca ze Stowarzyszeniem "Życzliwi Dwójce" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku)
SIERPIEŃ 2009
 • Początek Akcji Pomóżmy Arlenie z Kórnika!
 • Udział w gminnych dożynkach w Dziećmierowie
WRZESIEŃ 2009
 • Zakup przyborów i podręczników szkolnych dla najmłodszych podopiecznych
PAŹDZIERNIK 2009
 • Przygotowywanie wycieczki do Warszawy - nagrody w konkursie "Szkoła obywateli"
LISTOPAD 2009
 • Powołanie kórnickiego Sztabu WOŚP, szefem sztabu zostaje Krystyna Janicka
 • Rozstrzygnięcie konkursu "Szkoła obywateli", wyjazd zwycięskich drużyn - uczniów klas II Gimnazjum w Kórniku i Robakowie, wraz z opiekunami na trzy dni do Warszawy
 • Konkurs recytatorski Biblioteki Publicznej w Kórniku - po raz trzeci ufundowanie nagrody dla najmłodszego uczestnika
 • "Andrzejki" dla Arleny! Występ kabaretu z Poznania
GRUDZIEŃ 2009
 • Zorganizowanie - po raz dwudziesty ! - "Spotkania przy choince" dla 160 dzieci ze szkół podstawowych miasta i gminy Kórnik
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie działalności
 • Prezentacja wyników konkursu "Szkoła obywateli" na sesji Rady Miasta
 • Powołanie Krystyny Janickiej na członka Kapituły przyznawania Honorowego Tytułu Obywatela gminy Kórnik.
CAŁY 2009 ROK
 • Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Kórnik
 • Współpraca ze szkołami, z samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami społecznymi, działającymi w gminie Kórnik.
Więcej informacji - www.ktps-kornik.org.pl

Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska, sekretarz KTPS