SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KTPS-u
w roku 2008/2009

Kórnik 25.06.2009
I skład zarządu:
Krystyna Janicka przewodnicząca,
Hanna Straus zastępca
Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska sekretarz,
Maria Serwatkiewicz skarbnik
oraz Szczepan Antkowiak ,Eugenia Marciniak, Agnieszka Szyc, Roman Czechoski i Irena Kaczmarek - członkowie zarządu.
Komisja Rewizyjna : Tadeusz Przybylski- przewodniczący Ewa Madalińska - Soczyńska ,Danuta Paluszkiewicz i Hanna Nowaczyk członkowie KR.

       Nasze Towarzystwo liczy obecnie 48 członków w tym 3 członków honorowych: Teresa Radowicz oraz Barbara i Tomasz Sadowscy założyciele Fundacji Barka w Poznaniu. W tym roku z naszego grona odeszły koleżanki Izabela Waszak, 15 lat pracy w KTPS i Bogumiła Czechoska ,która 12 lat była z nami. Nasze Towarzystwo zostało zarejestrowane 14 maja 1990 roku a więc 19 lat temu. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy członkiem Honorowym Stowarzyszenia Liver z Krakowa oraz Fundacji Zdążyć z Pomocą z Warszawy. Siedzibą KTPS jest kórnicki ratusz, jednak tak naprawdę to tylko adres, zebrania zarządu odbywają się nadal w mieszkaniu prywatnym a za biuro służy wygospodarowany pokój w mieszkaniu przewodniczącej. Prywatne są też narzędzia pracy takie jak telefon, komputer, łącze internetowe. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie zatrudniamy pracowników, wszyscy pracujemy jako wolontariusze, a działalność nasza jest działalnością non - profit, czyli działanie nie nastawione na zysk.
II. CELE STATUTOWE KTPS
       Celem jest niezależna pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej Jak można zauważyć jest to szeroka działalność ,którą dzielimy na:
1. Opiekę wychowawczą i społeczną.
2. Edukacyjna opieka wychowawcza dla dzieci.
3. Pomoc psychologiczną ,prawną i medyczną.
4. Niezależną pomoc rzeczową i finansową.
5. Rehabilitacja.
       W zakresie opieki wychowawczej i społecznej organizujemy kolonie letnie i spotkania gwiazdkowe.
       W zakresie edukacji organizujemy konkursy, warsztaty i szkolenia , kupujemy artykuły i przybory szkolne, podręczniki, opłacamy bilety miesięczne uczniom dojeżdżającym do szkół ,dopłacaliśmy do korepetycji i za pobyt dziecka w przedszkolu. Nagradzamy uczniów, którzy systematycznie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze w szkołach.
       W zakresie pomocy prawnej i psychologicznej mamy specjalistów którzy bezinteresownie pomogą naszym podopiecznym z różnymi problemami ,np. jak załatwić sprawę urzędową ,napisać pismo czy choćby podpowiedzą i skierują do odpowiedniej instytucji. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z bezpłatnej porady psychologa.
       W zakresie pomocy finansowej i rzeczowej wspieramy rodziny wielodzietne ,niepełne o niskich dochodach, osoby chore przewlekle i takie które z różnych względów sobie nie radzą .Czasem jest to zapłata rachunku za gaz, wodę, energię elektryczną i za leki - wszystko w granicach rozsądku. Staramy się pomagać mądrze , nie dajemy pieniędzy do ręki lecz sami regulujemy zobowiązania przelewem na konto wierzyciela. Pomoc rzeczowa to dystrybucja odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego.W ostatnim czasie taką pomocą otrzymała rodzina po pożarze bloku komunalnego.
       W zakresie rehabilitacji i leczenia zakupiliśmy sprzęt do ćwiczeń, materac przeciw odleżynom, aparat słuchowy, pompę insulinową, leki, opłacamy też bilety kolejowe do Warszawy młodej chorej kobiecie, która jeździ na kontrolne badania do Centrum Onkologii.
III. FINANSE KTPS
Źródłem finansowania są :
1. składki członkowskie
2. Dotacje
3. Darowizny
4. Zbiórki publiczne
5. Zbiórki 1 % dla OPP
        Składki członkowskie od kilku lat nie zmienione pozostają w wysokości 20 zł rocznie ze zniżką dla rencistów i emerytów- stanowią 0,5 % naszych wpływów . Dotacje to 30 % dochodów W ubr otrzymaliśmy z gminy Kórnik dofinansowanie na trzy zadania 1. Organizacja wypoczynku letniego poza gminą Kórnik - 20.000 zł 2. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym 6.200 zł 3. Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci 1.000 zł Wszystkie dotacje zostały rozliczone zgodnie z umową i ustawą o finansach publicznych . Darowizny: od osób prawnych to 5,5 % dochodów Fundacja Zakłady Kórnickie przekazała nam 5.000 zł z przeznaczeniem na kolonie letnie. Darowizny od osób fizycznych : stanowią 37,5 % wpływów W 2008 roku wyniosły 33.993.97 zł Naszymi stałymi darczyńcami są : pracownicy KPA Kombus , Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk , Biblioteki Kórnickiej , Zamku , Kancelaria Notarialna Joanny Jaśkowiak , wszystkim wymienionym serdecznie dziękujemy . zbiórki publiczne to 10 % wpływów w ubr była to kwota 8 .991,06 zł ,- ,są to pieniądze ze skarbonek i kwest i innych wpłat anonimowych. wpłaty z tyt 1 % to 16 % wpływów za 2008 rok była to kwota 15.012 zł. Podatnicy coraz częściej korzystają z tego prawa bo uproszczono znacznie procedury . My ze swej strony prowadziliśmy szeroką kampanie informacyjną w prasie i Internecie Status OPP a tym samym prawo do zbiórki 1 % posiada w Polsce ponad 6 tyś, potrzeba wielu zabiegów i reklamy aby zostać zauważonymi i obdarowanym przez podatnika. Nie stać nas na wielką kampanię telewizyjną bo ta kosztuje dziesiątki tysięcy złotych dlatego skupiliśmy się na lokalnej prasie, ulotkach informacji w internecie oraz szeptanej na zasadzie "podaj dalej" Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom ,dzięki którym możemy pomagać . Listę systematycznie wpłacających osób i firm otwiera od lat ta sama czołówka tj: Kancelaria Notarialna pani Joanny Jaśkowiak ,pracownicy KPA Kombus ,pracownicy Zamku ,Biblioteki Kórnickiej i Instytutu PAN w Kórniku. Niezawodni sponsorzy różnych naszych akcji to : TFP Dziećmierowo, Bank Spółdzielczy Kórnik, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa "ANMED" Przedsiębiorstwo A . Grzegorczyk Poznań , WODKOM Kórnik oraz Firma KPA KOMBUS. Pomoc rzeczowa i organizacyjna jaką otrzymujemy jest równie ważna jak finansowa . są to usługi ,towary , czy jakaś inna forma wsparcia bo nie wyobrażam sobie imprezy gwiazdkowej czy koncertu WOŚP bez nagłośnienia , sceny czy mikrofonów. Firma POLARIS Artura Hoffmana co roku nam to zabezpiecza . Natomiast Leszek Orlewicz udostępnia salę OSP wraz z zapleczem kuchenno sanitarnym i pomaga organizacyjnie . W każdej większej imprezie pomagają nam członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i firma "Patrol " Ryszarda Bąkowskiego .Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
KOLONIE LETNIE
        Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej organizuje od 10 lat kolonie letnie ,w ubr pojechaliśmy z dziećmi do miejscowości Głuchołazy. Listę uczestników przygotowujemy we współpracy z pedagogami szkolnymi i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku. Dzieci przebywały w ośrodku "Banderoza " bardzo dobrze wyposażonym w sprzęt i infrastrukturę sportową :basen ,sale gimnastyczną ,świetlicę ,kawiarenkę ,salę komputerową boiska sportowe, wszystko to mamy do dyspozycji, dlatego nie ma miejsca na nudę . Oprócz zajęć sportowych mieliśmy cztery wycieczki autokarowe i kilka pieszych po okolicy. Ponieważ bardzo blisko jest przejście graniczne z Czechami zwiedziliśmy jaskinie w czeskim Jeseniku która urzekła nas pięknymi stalaktytami i stalagmitami wzdłuż podziemnych korytarzy - unikat geologiczny na skalę światową . Ponieważ byliśmy bardzo zadowoleni z pobytu w ośrodku "Banderoza " postanowiliśmy także i w tym roku tam pojechać ,razem ze Stowarzyszeniem " Życzliwi Dwójce" przy SP nr 2 organizujemy wyjazd dla ponad 80-cio osobowej grupy - wyjazd już 19 lipca . Tradycyjnie kadra pracuje bez wynagrodzenia i w tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowanie koleżance , kierowniczce kolonii Małgorzacie Smolarkiewicz -Maliszewskiej oraz wychowawcom : Irenie Żyto ,Piotrowi Jankowskiemu i Karolowi Niemierowi.
Akcja pompa insulinowa
        Zbieraliśmy pieniądze zakup pompy insulinowej dla chorej na cukrzycę 17 letniej Darii z Kórnika. Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje pomp insulinowych cukrzykom koszt takiego urządzenia jest bardzo wysoki i wynosi 9.300 zł . Dla wielodzietnej rodziny stanowi obciążenie finansowe nie do udźwignięcia ,dlatego postanowiliśmy pomóc w zakupie tego niezbędnego urządzenia . Zbliżające się dożynki gminne były doskonałą okazją aby zacząć zbiórkę na rzecz Darii .Ze szkółki państwa Kalarusów ze Świątnik oraz anonimowych darczyńców z Kórnika otrzymaliśmy sadzonki roślin ozdobnych .Sprzedaliśmy wszystkie krzewy i rośliny uzyskując około 1.500zł. Do skarbony ustawionej w DT "Tęcza " dobrzy ludzie wrzucili 3.275 zł oraz na konto w banku wpłacili 5.484 zł razem uzbieraliśmy 10.259 zł. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom i firmom ,które w różny sposób przyczyniły się do zbiórki pieniędzy na pompę insulinową .Daria jest bardzo szczęśliwa, nareszcie może żyć jak jej koleżanki, bez stresów w jakimś komforcie psychicznym. Urządzenie pracuje bez zarzutu, automatyczna kontrola poziomu glukozy i automatyczne jej dawkowanie . Życie tej młodej dziewczyny zmieniło się bardzo, Daria jest wesoła, uczy się dobrze w swoim zawodzie hotelarza cieszy się życiem a my razem z nią, że wszystko się udało .
Akcja Michalina
       Mała karteczka na bankowej ladzie zachęcała klientów banku PKO do wpłat na rzecz 6 letniej Michalinki ze wsi Dachowa. Z krótkiej notki wynikało że choruje ona na młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów. Pani Iwona Skrzypczak z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej prowadząca dziecięcy zespół "Tęczowa Ósemka" w Poznaniu zaproponowała nam zorganizowanie koncertu . KTPS jako współorganizator zajął się stroną organizacyjną i finansową . W niedzielę 24 maja, sala strażnicy OSP w Kórniku zapełniła się do ostatniego miejsca . Na scenie pojawił się zespół dziecięcy " Tęczowa Ósemka" oraz muzyk grający na fletni Pana - Wojciech Okurowski ,który przyjechał aż z Torunia ,by zagrać dla Michalinki . Gromkie oklaski jakimi publiczność podziękowała wykonawcom świadczyły o tym iż koncert się bardzo się podobał . Po koncercie wolontariuszki z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej zbierały do puszek pieniądze ,które zostały zaraz przeliczone a wynik ogłoszony . Koncert przyniósł dochód 2.785,- zł + 220,- ze sprzedaży płyt . To nie koniec zbiórki KTPS udostępnił swoje konto bankowe dla wpłat na leczenie Michaliny , do banku wpłacono - 2.220 zł. razem daje sumę 5.225,- zł W imieniu Michalinki i jej rodziców bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za ten dar serca
Gwiazdka 2008
       Tuż przed Wigilią do strażnicy OSP w Kórniku zaprosiliśmy dzieci ze wszystkich szkół podstawowych miasta i gminy Kórnik - łącznie 150 uczniów. Dzieci przyjechały autobusami o godzinie 9 rano. Na stołach nie zabrakło słodkich wypieków i owoców a pod choinką 150 paczek dla naszych milusińskich . Fundatorami paczek są zawsze państwo Maria i Wojciech Przychodzccy z Firmy "ANMED " w Kórniku .Są oni inicjatorami spotkań gwiazdkowych . Bardzo im dziękujemy za hojność i wytrwałość- godną naśladowania. Była to nasza 19 -ta gwiazdka . Dzieci zabawiał zespół artystów kabaretu A-trzy , Katarzyna Przybylak i Marian Sobkowiak ,którym również serdecznie dziękujemy.
WOŚP styczeń 2009 rok
       Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w tym roku dla dzieci ze schorzeniami nowotworowymi . Po raz kolejny przy współpracy z Urzędem Miejskim i Związkiem Harcerstwa Polskiego Finał WOŚP odbył się w Kórniku . Wolontariuszy kwestujących do puszek mieliśmy 80 osób ,najliczniejszą grupę stanowili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Kórniku ,potem drużyna ZHP i Gimnazjum w Robakowie oraz OSP w kamionkach i Radzewie . Co roku zgłaszają się i kwestują panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,wychowankowie Domu Dziecka w Bninie oraz kilkoro osób nigdzie nie zrzeszonych . Druhna Krystyna Antkowiak jak co roku zorganizowała drużynę liczącą pieniądze ,wydawać by się mogło ,że to przyjemna praca liczyć kasę ale jak przyniosą kwestarze i dają 5 tys. jedno groszówek to już nie jest tak wesoło .Ale harcerze, kasjerzy dali sobie radę, doskonała praca i organizacja liczących pieniądze pozwoliła na bieżąco podawać komunikaty o sumie zebranych pieniędzy w gminie .Komunikaty podawaliśmy do TVP oraz ogłaszaliśmy ze sceny w trakcie koncertu. Możemy być dumni z hojności Kórniczan ,dzięki nim fundacja Jurka Owsiaka otrzymała z kórnickiego sztabu 30.005 zł + 107 $ jest to około 5.000 zł więcej jak w ubiegłym roku . Koncert na rynku mimo kapryśnej zimowej aury zgromadził wiele osób. Na scenie wystąpili młodzi wykonawcy z naszej gminy Zespół Piesni i Tańca Ziemi Kórnickiej oraz solistki Paula Frąckowiak ,Adrianna Przybył i Zuzanna Zięta . Michał Gielniak , Wiola Każmierczak i zespół Drink Team to muzycy ,którzy na nasze zaproszenie do Kórnika chętnie przyjeżdżają . Koncert finałowy kończył się tak jak w całej Polsce światełkiem do nieba , czyli fajerwerkami które odpala firma POLARIS Artura Hoffmanna z Bnina . Wszyscy którzy przyszli na rynek w Kórniku mogli skosztować kiełbasy i kaszanki z rusztu , Pysznej grochówki ,chleba ze smalcem i ogórkiem, placka z kruszanką , wszystko to za drobny datek do puszki WOŚP. Taka forma imprezy możliwa jest dzięki wielu ludziom dobrej woli ,którzy wsparli nas finansowo lub rzeczowo i za to im jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Impreza masowa jaką jest koncert na rynku wymaga od organizatora szczególnej dbałości o bezpieczeństwo uczestników, dlatego zawsze ściśle współpracujemy ze służbami medycznymi i porządkowymi tj: Policją, Strażą Miejską Strażą Pożarną, Firmą PATROL , wszystkim wymienionym instytucjom bardzo dziękujemy.
Inne działania
Czerwiec
       Czerwiec ubr to miesiąc gdzie zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla przedszkolaków. Tematem konkursu był "Kórnik tu gdzie mieszkam". Nadesłano kilkanaście prac ,prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych. Wyłoniono zwycięzców w każdej grupie wiekowej a dla pozostałych były nagrody pocieszenia . Uroczystość wręczenia odbyła się w Przedszkolu w Kórniku . Prace dzieci zostały wystawione na sprzedaż podczas dożynek gminnych w Robakowie a dochód zasilił konto Darii ( pompa insulinowa) pozostałe prace zostały sprzedane podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu . Na konkurs plastyczny otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta w kwocie 1.000 zł za które zakupiliśmy materiały plastyczne oraz nagrody . Co roku na zakończenie roku szkolnego uczniowie uczęszczający systematycznie na zajęcia dodatkowe otrzymują od KTPS drobne nagrody za wytrwałość - są to przybory szkolne ,długopisy ,pióra zeszyty zestawy do geometrii . Wartość upominku dla jednego ucznia ustaliliśmy na około 10 zł dlatego na tę akcję wydaliśmy około 1.700 zł.
Wrzesień
to okres w którym podejmuje się decyzję w sprawach pomocy dla uczniów . Pomocą objęliśmy kilkoro dzieci którym dofinansowaliśmy zakup podręczników oraz finansujemy bilet miesięczny.Za jedno dziecko opłacamy pobyt w przedszkolu. Natomiast dla nowo otwartego przedszkola w Pierzchnie zakupiliśmy zestaw klocków edukacyjnych. Także we wrześniu ubr KTPS brał udział w V Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Jest to wielkie święto organizacji pozarządowych w Polsce. W gościnnych progach Uniwersytetu Warszawskiego spotkaliśmy się z marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim z niektórymi ministrami i posłami oraz znanymi z działalności społecznej osobami np. Janiną Ochojską czy Kubą Wygnańskim .
Październik
       Do uczniów gimnazjum ogłaszamy cykl konkursów pt "Szkoła Obywateli", jego pierwsza edycja pt ; Budżet Gminy poświęcona będzie pamięci Krystyny Kowalczyk. Chcemy aby młodzież była świadoma roli samorządu oraz uwierzyła w to, że może mieć wpływ na decyzje władz samorządowych. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny będzie kilkudniowy pobyt w Warszawie połączony ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu oraz ważniejszych zabytków stolicy.
Listopad
       To konkurs poezji KTPS jest inicjatorem i fundatorem nagrody dla najmłodszego laureata konkursu recytatorskiego organizowanego przez Bibliotekę Publiczną. Konkurs finałowy odbywa się w zamku i tam wręczamy naszą nagrodę, zwykle jest nagroda książkowa w postaci tomików wierszy najlepszych poetów.

KTPS wspiera lokalne inicjatywy
  • W tym roku po raz trzeci w Radzewie odbył się turniej Piłki Nożnej Halowej Kibiców Lecha ,od początku bierzemy czynny udział w przygotowaniach i organizacji turnieju . Rozgrywki kibiców patronuje Marszałek Województwa .
  • Warsztaty z kaligrafii japońskiej i origami zagościły u nas dzięki osobistym kontaktom koleżanki Małgorzaty Smolarkiewicz Maliszewskiej z wydziałem japonistyki Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu .Zajęcia te rozwijają zasoby intelektualne i manualne dzieci ,działają uspokajająco ,dają możliwość dobrej , ciekawej zabawy poprzez poznawanie nowych obszarów odmiennych kulturowo Dla naszych kolonistów takie warsztaty były kontynuacją nauki wakacyjnej przygody z językiem japońskim rozpoczętej na kolonii w Głuchołazach .
  • Z Europą na TY to akcja mająca na celu poznawanie zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, dlatego do gimnazjów i LO. dostarczyliśmy pakiet edukacyjny zawierający mapy ,scenariusze lekcji ,i ciekawe propozycje zajęć dla nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.
       Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej stara się urozmaicić swoją ofertę pomocową poprzez kolejne ciekawe pomysły, dlatego w miarę możliwości bierzemy udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje. Dzięki temu włączyliśmy się w kampanię na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego , przygotowujemy projekt aktywizacji społecznej ludzi 50 + finansowanego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach EFS( Europejskiego Funduszu Społecznego) . Mamy zamiar przeprowadzić cykl szkoleń dla rodziców i wychowawców pt: " Wychowywać to kochać i wymagać " jeżeli uda nam się pozyskać środki finansowe na te ambitne plany to w następnym roku czeka nas jeszcze więcej pracy. Na koniec pragnę podziękować wszystkim osobom i instytucjom ,władzom samorządowym, Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za dobrą współpracę . Dziękuję dyrektorom szkół, pedagogom i sołtysom , zaprzyjaźnionym organizacjom społecznym, ZHP i Stowarzyszeniu Klaudynka, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję ofiarodawcom za przekazywane środki finansowe, podatnikom za 1 % wszystkim członkom i sympatykom za wsparcie a podopiecznym za zaufanie którym nas obdarzyli . Dziękuje młodzieży, szczególnie wolontariuszom WOŚP z gimnazjów w Kórniku i Robakowie , LO i ZHP . Dziękuje zarządowi KTPS i Komisji Rewizyjnej za pracę a wszystkim wspierającym naszą działalności życzę wszelkiej pomyślności.

Krystyna Janicka