KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
PODSUMOWANIE 2008 ROKU

STYCZEŃ 2008
 • XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
LUTY 2008
 • Rozpoczęcie Akcji 1% podatku
 • Udział w szkoleniach dla organizacji pożytku publicznego
MARZEC 2008
 • Sprawozdania i rozliczenia merytoryczne i finansowe
 • Cd. Akcji 1% podatku
 • Udział w konkursie tygodnika Newsweek na temat kampanii 1% podatku
KWIECIEŃ 2008
 • Spotkanie kórnickiego Sztabu z wolontariuszami WOŚP
 • Strona internetowa www.ktps-kornik.org.pl
 • Plany kolonii letniej
 • Początek Akcji Daria - zbiórka środków finansowych na zakup pompy insulinowej dla 17-latki z Kórnika
 • Zajęcie II miejsca w konkursie tygodnika Newsweek w kategorii "plakat lokalny"
MAJ 2008
 • Sfinansowanie nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy, którzy aktywnie uczęszczali na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
CZERWIEC 2008
 • I Konkurs Plastyczny "Kórnik - tu, gdzie mieszkam"- rozstrzygnięcie konkursu, ufundowanie nagród
LIPIEC 2008
 • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, wybór nowego Zarządu
 • Akcja Lato KTPS - kolonie letnie w Głuchołazach
SIERPIEŃ 2008
 • Udział w Dożynkach Gminnych w Robakowie - stoisko z krzewami i roślinkami, zbiórka pieniędzy na pompę insulinową
WRZESIEŃ 2008
 • Udział w V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie
 • Sfinansowanie nagrody dla najmłodszego uczestnika konkursu recytatorskiego, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku
PAŹDZIERNIK 2008
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działalności
 • Zakończenie sukcesem Akcji Daria - zakup pompy insulinowej!
LISTOPAD 2008
 • Powołanie kórnickiego Sztabu WOŚP, którego szefem zostaje Krystyna Janicka
GRUDZIEŃ 2008
 • Zorganizowanie "Spotkania przy choince" dla 140 dzieci ze szkół podstawowych miasta i gminy Kórnik
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw - warsztatów z kaligrafii japońskiej i origami, młodego rzeźbiarza z Błażejewka Rafała Skrenta
 • Wizyta w Fundacji WOŚP w Warszawie - szkolenie sztabów
CAŁY 2008 ROK
 • Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami społecznymi, działającymi w III sektorze
Więcej informacji - www.ktps-kornik.org.pl

Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska, sekretarz KTPS