Sprawozdanie
Zbiórka 1 % w roku 2008

Na konto bankowe Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej podatnicy za pośrednictwem urzędów skarbowych przekazali 15.100,- Dziękujemy wszystkim szanownym darczyńcom oraz n/w urzędom skarbowym :

US Poznań -Wilda
US Poznań -Winogrady
US Poznań - Grunwald
US Poznań -Chłapowskiego
US Leszno
US Śrem
US Środa Wlkp.
US Nowy Tomyśl

Zarząd KTPS na zebraniu w dniu 26 września 2008 roku podjął uchwałę nr 5/2008 w sprawie wykorzystania środków z 1% na cele związane z edukacją młodzieży poprzez:

1. Pomoc w zakupie podręczników szkolnych i biletów miesięcznych dla uczniów .

2. Zorganizowanie konkursu pt" Mapa naszej społeczności " w ramach programu Szkoła Obywateli )

3. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży .

Maria Serwatkiewicz
( skarbnik )
Hanna Straus
( z-ca przew.)
Krystyna Janicka
( przewodnicząca )