19 kwietnia 2010 roku

PAMIĘCI TADEUSZA PRZYBYLSKIEGO

Nie ma Go z nami, ale pozostanie zawsze w naszych myślach.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci
prof. dr Tadeusza Przybylskiego,
od 1992 roku członka KTPS,
od 1996 roku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W Zmarłym tracimy lubianego i szanowanego Kolegę.

Przyjaciele z Zarządu KTPS