PAMIĘCI MARKA SERWATKIEWICZA


Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Przyjaciela
Ś.p. Marka Serwatkiewicza
Członka Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej


Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
składa
Zarząd KTPS