WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KTPS


       
Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
serdecznie zapraszam
na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
które odbędzie się 29 maja 2014 roku o godz. 18.00
w Restauracji "Biała Dama" w Kórniku, Pl. Niepodległości 20.

Prewidywany porządek Zebrania:
  1. otwarcie Zebrania
  2. wybór przewodniczącego Zebrania
  3. wybór komisji uchwał i wniosków
  4. wybór komisji skrutacyjnej
  5. sprawozdania z działalności zarządu KTPS
  6. sprawozdanie komisji Rewizyjnej
  7. dyskusja nad sprawozdaniami
  8. udzielenie absolutorium zarządowi
  9. udzielenie absolutorium komisji rewizyjnej
  10. przerwa kawowa
  11. wybór zarządu
  12. wybór komisji rewizyjnej
  13. prezentacja uchwał i wniosków
  14. głosowanie uchwał i wniosków
  15. zakończenie Zebrania
Krystyna Janicka, przewodnicząca KTPS