WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KTPS


       
W imieniu Zarządu Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
serdecznie zapraszam
na Walne Zebranie Członków KTPS,
które odbędzie się 19 maja 2011 roku o godz. 18.00
w Restauracji "Biała Dama" w Kórniku, Pl. Niepodległości 20.

Proponowany porządek Zebrania:
 • Otwarcie zebrania
 • Wybór przewodniczącego zebrania
 • Wybór sekretarza zebrania
 • Sprawozdania:
  • z działalności
  • finansowe
  • Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Absolutorium dla Zarządu
 • Przerwa kawowo
 • Dyskusja
 • Wolne głosy i wnioski
 • Zakończenie zebrania.
Krystyna Janicka, przewodnicząca KTPS