VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

        W dniach 14-15 września 2014 r. przedstawiciele Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej wzięli udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. OFIP to wielkie święto organizacji pozarządowych, okazja do podsumowań, podkreślenia wspólnych sukcesów i pochwalenia się tym, co się powiodło.
        Forum odbywa się co 3 lata, w tegorocznym udział wzięło ok. 1200 uczestników z całej Polski i gości z zagranicy.
        Tegoroczny OFIP zbiegł się z 25-leciem polskiej wolności. W sesji plenarnej pod hasłem "25 lat społeczeństwa obywatelskiego w Polsce" przypomniano m.in. obrady "okrągłego stołu", tworzenie się ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wejście Polski do Unii Europejskiej. Natomiast w sesjach tematycznych poruszono problemy związane z aktualną działalnością organizacji pozarządowych. Imprezą towarzyszącą był Piknik Inicjatyw Obywatelskich. Na zakończenie OFIPu przedstawiciele sektora pozarządowego spotkali się z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.


Szczegółowe informacje z VII OFIP znajdują się na stronie www.ngo.pl.


Krystyna Janicka
Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska