KTPS na V OFIPie w Warszawie

       V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyło się w dniach 19 - 20 września 2008 roku w Warszawie, w gościnnych salach Uniwersytetu Warszawskiego, pod hasłem "Rzeczpospolita obywatelska". Takie zjazdy odbywają się co trzy lata i są one najważniejszym świętem dla organizacji pozarządowych. Do udziału w tegorocznym Forum zgłosiło się około tysiąca czterystu organizacji z całej Polski, a także goście z zagranicy - z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Węgier, Czech i krajów Afrykańskich. Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej już po raz trzeci brało udział w OFIPie.
        "Od początku powstania KTPS, tj. od roku 1990, uczestniczymy w konferencjach i wspólnych spotkaniach środowiska pozarządowego. Jest to znakomita okazja do zaprezentowania własnych działań i osiągnięć oraz przyjrzenia się, jak rozwiązują problemy społeczne podobne nam organizacje. Przy okazji, dzięki nazwie Towarzystwa, umieszczonej na identyfikatorach, promujemy nasze miasto i gminę Kórnik" - mówi Krystyna Janicka, przewodnicząca KTPS.
       Dwudniowa część konferencyjna składała się z debaty "Społeczeństwo obywatelskie. Ile w nas obywatela?" oraz paneli informacyjno-dyskusyjnych, tematycznie związanych z działalnością różnych organizacji pozarządowych. W debacie uczestniczyli, obok głównego organizatora OFIP-u Jakuba Wygnańskiego, ze Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, reprezentanci różnych środowisk, partii politycznych i organów rządowych m.in. Janina Ochojska, Henryka Bochniarz, Michał Boni, Jerzy Hauser, Jarosław Gowin, Henryk Wujec i Bronisław Komorowski. A spośród wielu ciekawych paneli wybraliśmy tematy "Centralnie czy lokalnie - jak dofinansowywać organizacje pozarządowe?" i "Nowe technologie a organizacje pozarządowe - szanse i wyzwania".
       Przedstawiciele zainteresowanych organizacji mogli także uzyskać porady prawne i księgowe. A w sobotę na Pikniku Organizacji Pozarządowych, który został usytuowany na całej długości ulicy Krakowskie Przedmieście, zaprezentowało się kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z całej Polski - od Polskiej Akcji Humanitarnej, poprzez fundacje i stowarzyszenia, do .Warszawskiego Klubu Cyklistów. W rozstawionych namiotach i na specjalnie stworzonych placach organizacje, poprzez plakaty, ulotki, prezentacje prac plastycznych, pokazy multimedialne i sportowe, warsztaty tematyczne, gry i konkursy, pokazywały czym się zajmują. Mimo deszczu i zimna, Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno uczestników Forum, Warszawiaków i turystów.
       V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych podsumował Jakub Wygnański słowami " OFIP to pochwała różnorodności spontanicznych działań obywateli, które biorą się z radości i satysfakcji, jaką daje praca we wspólnocie i dla wspólnoty".

Alicja Maliszewska, wolontariuszka KTPS

więcej informacji o V OFIPie - www.ngo.pl