KTPS wspiera lokalne inicjatywy cz. III
"Z EUROPĄ NA TY I WOŚP"


       W dniu 28 kwietnia 2009 roku odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie Filia w Kórniku spotkanie pedagogów z gimnazjum w Kórniku i Robakowie z przedstawicielami Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej - Krystyną Janicką i Małgorzatą Smolarkiewicz-Maliszewską. Panie pedagog Magdalena Latosińska i Ewa Owsianna odebrały od Krystyny Janickiej materiały edukacyjne "Polska w Unii Europejskiej" oraz podziękowania od Jurka Owsiaka za aktywny udział młodzieży obu gimnazjów w Kórnickim XVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
       Głównym tematem spotkania był udział uczniów gimnazjów w organizowanym przez KTPS Konkursie pamięci Krystyny Kowalczyk "Szkoła obywateli - Budżet gminy Kórnik". Konkurs "Szkoła obywateli" ma na celu zachęcenie młodzieży do większego udziału w życiu społeczno-ekonomicznym naszej gminy oraz do zapoznania się z zasadami tworzenia i realizacji budżetu gminy, jako najważniejszej uchwały Rady Miejskiej. Jego celem jest stworzenie młodzieżowej wersji budżetu gminy, uwzględniającego potrzeby i marzenia młodych Kórniczan (więcej informacji - www.ktps-kornik.org.pl).
       Omówiono także Akcję Lato 2009, pomoc uczniom zdolnym i uczniom systematycznie uczęszczającym na zajęcia wyrównawcze w nauce w szkołach w roku szkolnym 2008/09.
       Pakiet edukacyjny "Polska w Unii Europejskiej" to wiele ciekawych informacji, map, film o UE oraz gotowe scenariusze zajęć uczniami. Ciekawą propozycją edukacyjną dla obu gimnazjów jest także możliwość przeprowadzenia lekcji WOS przez koordynatorów projektu Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Centrum Edukacji Europejskiej w Poznaniu.
       "Jednym z naszych działań statutowych jest pomoc dzieciom i młodzieży, wspieranie i wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Chcemy, aby młodzi mieszkańcy naszej gminy, obok przygód i wesołej zabawy, mieli możliwość ciekawej nauki i poznawania nowych krajów, choćby jak teraz - przez kontakt z problematyką związaną z Unią Europejską"- mówiła przewodnicząca KTPS Krystyna Janicka.
M. Smolarkiewicz-Maliszewska, sekretarz KTPS,
kierownik PPP w Mosinie Filia w Kórniku