KTPS wspiera lokalne inicjatywy


       W dniu 9 grudnia 2008 roku odbyły się w Kórniku w Kórnickim Ośrodku Kultury warsztaty z kaligrafii japońskiej i orgiami, jako metod pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową. Zorganizowała je Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie Filia w Kórniku, przy współpracy m.in. z KTPS. Warsztaty były adresowane do nauczycieli i pedagogów szkolnych, którzy pracują z uczniami dyslektycznymi.
       "Naszym celem statutowym jest pomoc dzieciom i młodzieży z naszej najbliższej okolicy, wspieranie i wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Na to przeznaczamy środki finansowe pozyskane od sponsorów i w ramach Akcji 1 % podatku. Każda lokalna inicjatywa, zmierzająca do rozwijania zasobów fizycznych i intelektualnych dzieci, umożliwiająca ich dobry start w życie dorosłe, bez kompleksów, że mieszkają w małej miejscowości, że ich rodzice nie zawsze mają wystarczające środki finansowe - jest przez nasze Towarzystwo popierana. Chcemy, aby dzieciństwo młodych mieszkańców naszej gminy pełne było radości, przygód i wesołej zabawy. A także ciekawej nauki i poznawania nowych światów, choćby jak teraz - przez kontakt z kaligrafią japońską i orgiami" - mówiła po warsztatach przewodnicząca KTPS Krystyna Janicka.
       Pomoc KTPS w organizacji warsztatów była kontynuacją wakacyjnej "szkoły języka japońskiego" w czasie kolonii w Głuchołazach w 2008 roku.
       A na kolejne spotkanie z kaligrafią japońską i orgiami zaprasza dzieci i młodzież oraz dorosłych Kórnicki Ośrodek Kultury w dniu 19 lutego 2009 roku w ramach Bloku Japońskiego w czasie Ferii Zimowych.
M. Smolarkiewicz-Maliszewska, sekretarz KTPS,
kierownik PPP w Mosinie Filia w Kórniku