XX Konkurs recytatorski


       W dniu 27 listopada 2011 r. w stylowych wnętrzach Zamku w Kórniku odbył się Koncert Laureatów XX Konkursu recytatorskiego "W górach jest wszystko co kocham", zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku, przy współudziale Urzędu Miejskiego w Kórniku.
       Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, po raz piąty, ufundowało nagrodę specjalną - w tym roku otrzymała ją Małgorzata Pomin, studentka polonistyki UAM w Poznaniu, laureatka tej, jak i niektórych z poprzednich edycji konkursu.
       Miłym akcentem było uhonorowanie dyplomem i kwiatami przez dyrektora Biblioteki panią Elżbietę Duszczak przewodniczącej i wice przewodniczącej KTPS - pań Krystyny Janickiej i Hanny Straus, które otrzymały tą drogą podziękowanie za współpracę.
       KTPS, poprzez promowanie młodych i zdolnych osób, realizuje swoje statutowe założenia - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży.

M. Smolarkiewicz-Maliszewska, sekretarz KTPS