ZAPROSZENIE

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
zaprasza
uczniów klas II Gimnazjum w Kórniku i Gimnazjum w Robakowie,
wraz z nauczycielami przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" i "Historia"
do wzięcia udziału

w III Konkursie pamięci Krystyny Kowalczyk

"SZKOŁA OBYWATELI"
"UDZIAŁ KÓRNICZAN W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM"


       Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy o przeszłości Kórnika, propagowanie wiedzy o "zapomnianym" Powstaniu, wzmocnienie świadomości uczniów na temat "naszej małej i dużej ojczyzny", zgromadzenie i wyeksponowanie oraz ocalenie przed zapomnieniem zapisków losów ludzi, którzy tę historię tworzyli - krewnych, sąsiadów, nieznanych osób.

        Mamy nadzieję, iż III Konkurs pamięci Krystyny Kowalczyk pt. "Szkoła obywateli" przyczyni się do uświadomienia młodzieży roli historii w rozwoju Kórnika.
       Pani Krystyna Kowalczyk, nauczycielka przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" i "historia" w Gimnazjum w Kórniku, popierała idee i cele konkursu. Dlatego Jej pamięci dedykujemy działania młodzieży.

       Nagrodą dla zwycięskiej drużyny z każdego z gimnazjum jest atrakcyjny wyjazd na wycieczkę, połączony ze zwiedzaniem ciekawych miejsc.


W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu. REGULAMIN


W imieniu zarządu KTPS
Krystyna Janicka, przewodnicząca