II Konkurs "Szkoła obywateli" rozstrzygnięty!


       25 lutego 2011 r. w Gimnazjum w Kórniku nastąpiło rozstrzygnięcie II Konkursu "Szkoła obywateli" - Przeszłość naszej miejscowości. Konkurs ten adresowany jest do uczniów klas II gimnazjalnych, a jego organizator - Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, realizuje ideę wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz rozwijania ich świadomości obywatelskiej.
       Konkurs "Szkoła obywateli" poświęcony jest pamięci p. Krystyny Kowalczyk, nauczycielki historii w Gimnazjum w Kórniku.
       W konkursie wzięły udział dwa zespoły z Gimnazjum w Kórniku. Obie drużyny przedstawiły bardzo ciekawe, przygotowane dużym nakładem czasu i charakteryzujące się interesującym planem prezentacje tematyczne. Wykorzystano w nich formę przedstawienia, reportażu, ankiety, multimedialnej prezentacji z elementami filmu własnego pomysłu i produkcji.
       Pierwszy zespół ujął tematykę przeszłości naszej miejscowości bardzo szeroko, cofnął się do 14 wieku, przedstawił najstarsze ślady pisane związane z Kórnikiem. Skupił się na prezentacji najbardziej znanych kórnickich zabytków, z podkreśleniem historii Zamku i jego ducha - Białej Damy.
       Natomiast drugi zespół, w formie reportażu, zaprezentował miejsca pamięci związane z okresem II wojny światowej w Kórniku. W formie telewizyjnej relacji "na żywo" reporterki przypomniały najważniejsze wydarzenia z lat 1939 - 1945. Pokazały także losy wojenne jednej z rodzin z Czmonia.
       Obie prezentacje zawierały dane z ankiet, które przeprowadziły uczestniczki konkursu. Ich krótkie podsumowanie pokazuję, jak mało, my mieszkańcy naszej gminy, wiemy o jej historii. Analiza ankiet wykazała także, iż najbardziej rozpoznawalnymi zabytkami są Zamek i kościół w Kórniku oraz, że mieszkańcy miasta chętniej niż mieszkańcy okolicznych wsi, spędzają swój wolny czas w Kórniku.
       Po obejrzeniu prezentacji, jury w składzie: Krystyna Janicka, przewodnicząca KTPS, oraz członkowie KTPS i radni - Irena Kaczmarek, Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska, Marek Broniewski i Adam Lewandowski, udało się na naradę. Po bardzo burzliwej dyskusji, po podkreśleniu wysokiego poziomu obu prezentacji konkursowych, docenieniu zaangażowania i czasu poświęconego na ich realizację oraz zaznaczeniu faktu, iż w obecnych czasach bardzo trudno jest zachęcić młodzież do działań wykraczających poza ramy codziennych czynności, jury postanowiło przyznać:
  • I miejsce - zespołowi nr 2, w składzie: Agata Niemier, Klaudia Rozmiarek i Roksana Rumińska
  • Wyróżnienie - zespołowi nr 1, w składzie: Roksana Dłubała, Ewelina Staniszewska, Barbara Toboła i Magdalena Żyto
  • Serdeczne podziękowania skierowano do opiekunki obu zespołów, p. Magdaleny Wytrzyszczak, nauczycielki historii w Gimnazjum w Kórniku
  • Gratulujemy!
       Przewodnicząca KTPS, p. Krystyna Janicka, podsumowując II konkurs "Szkoła obywateli", poinformowała, iż nagrodą jest wyjazd obu zwycięskich zespołów wraz z opiekunką na 3-dniową wycieczkę. Podziękowała młodzieży i pracownikom szkoły za poświęcenie swojego wolnego czasu i udział w konkursie. Być może, powiedziała przewodnicząca KTPS, dodatkową atrakcją będzie zaprezentowanie się obu zespołów na jednej z sesji Rady Miejskiej?! Zaprosiła także młodzież do uczestnictwa w III edycji konkursu pt. "Udział kórniczan w Powstaniu Wielkopolskim".

M. Smolarkiewicz-Maliszewska