ZAPROSZENIE

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
zaprasza
uczniów klas II Gimnazjum w Kórniku i Gimnazjum w Robakowie,
wraz z nauczycielami przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie"
do wzięcia udziału

w Konkursie pamięci Krystyny Kowalczyk

pt. "Szkoła obywateli"

" Zasady gospodarowania środkami publicznymi (budżet gminy)".


       Celem konkursu jest poznanie przez młodzież zasad polityki finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny z każdego z gimnazjum jest 4 dniowy pobyt młodzieży, wraz z nauczycielem, w Warszawie (zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, Sejmu, Senatu, muzeów oraz ważniejszych obiektów stolicy). Mamy nadzieję, iż Konkurs pamięci Krystyny Kowalczyk pt. "Szkoła obywateli" przyczyni się do uświadomienia młodzieży roli i zadań samorządu gminy, zapozna ją z problemami gminy i jej mieszkańców, da możliwość realnego wpływu na powstanie kolejnej uchwały budżetowej. Pani Krystyna Kowalczyk, nauczycielka przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" i "historia", popierała idee i cele konkursu. Dlatego też, chcemy Jej pamięci dedykować działania młodzieży.


W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu. REGULAMIN


W imieniu zarządu KTPS
Krystyna Janicka, przewodnicząca