Pomóż Kacperkowi!

        Kacper ma 11 lat, mieszka w Kórniku. Chodzi do klasy V szkoły podstawowej. Jest miłym i inteligentnym chłopcem. Pod koniec 2012 roku zaczęły się u niego kłopoty z chodzeniem, okazało się, że to neuropatia czuciowo-ruchowa (czyli porażenie nerwów). Jego lewa stopa zaczęła się wykrzywiać na lew± stronę, obecnie stawia stopę na boku. Kacper coraz więcej czasu spędza w domu, z powodu problemów z chodzeniem. Największym jego marzeniem jest chodzenie i bieganie tak, jak inne dzieci. Potrzebne s± ¶rodki na rehabilitację teraz i po operacji, która go czeka pod koniec roku.
        Jego rodziców nie stać na opłacenie rehabilitacji i pomoc synowi, dlatego też za po¶rednictwem Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej zwracaj± się do ludzi dobrej woli z pro¶b± o pomoc.