Pompa Insulinowa

Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową na zakup pompy insulinowej dla 17 letniej Darii z Kórnika. Dziewczynka od 5 lat choruje na cukrzycę insulinozależną typu I. W 2005 roku na skutek ciężkich powikłań cukrzycowych znalazła się w szpitalu, gdzie stwierdzono ketokwasicę metaboliczną i obrzęk mózgu. Życie Darii było poważnie zagrożone ,lekarze cudem odratowali ją na oddziale IOM Szpitala Akademii Medycznej w Poznaniu. Od tego czasu chora musi ściśle przestrzegać diety ,ciągle kontrolować poziom cukru i 5 razy dziennie robić sobie zastrzyk z insuliny. Taki rytm dnia wyznacza choroba ,co jest to bardzo uciążliwe i kłopotliwe. Mimo to Daria podjęła naukę w Technikum Przemysłu Spożywczego w Poznaniu w klasie hotelarstwo, sama wybrała tę szkołę ze względu na swoje zainteresowania i plany życiowe. Nauka oraz praktyki zawodowe pochłaniają jej dużo czasu, jednak Daria jest ambitną i pracowitą uczennicą i nie chce zmarnować szansy jaką daje jej w przyszłości wyuczony zawód. Mimo problemów zdrowotnych i ogromnego wysiłku z powodzeniem ukończyła I klasę technikum. Szczególną uciążliwością dla niej jest konieczność ciągłej kontroli poziomu cukru i wstrzykiwania sobie insuliny, kilka razy dziennie, również w szkole co jest krępujące i absorbujące czasowo. Sytuację zdrowotną Darii poprawi posiadanie pompy insulinowej, jednak urządzenie to jest drogie kosztuje - 9.300 zł. Ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje zakupu pomp insulinowych , całkowity ciężar finansowy spada na chorego .W przypadku rodziny Darii jest to wydatek ogromny, nie do udźwignięcia , ojciec pracuje sam na pięcioosobową rodzinę ( matka nie pracuje , wychowuje trójkę dzieci, najmłodsze ma 1,5 roczku) dlatego chcemy im pomóc w zebraniu pieniędzy na potrzebną pompę i zwracamy się do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie finansowe. Deklarując dalszą naszą pomoc udostępniamy konto bankowe dla wpłat na ten cel .

BS Kórnik 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001 z dopiskiem " Daria "

Ofiarodawcom serdecznie dziękujmy w imieniu Darii i jej rodziców.

Z poważaniem
Krystyna Janicka
przewodnicząca zarządu KTPS