POMÓŻMY ARLENIE z KÓRNIKA!

26-letnia Arlena z Kórnika, matka 4-miesięcznej
córeczki, choruje od urodzenia na spastyczne porażenie
mózgowe. Powikłaniem choroby są ataki epilepsji,
występujące nieoczekiwanie.

Choroba każdego dnia ogranicza sprawność ruchową młodej
matki - nie może osobiście opiekować się swoją pełną radości
córeczką. Ratunkiem dla Arleny jest stymulator mózgu, którego
koszt to 55 tysięcy złotych. Młodej matki, ani jej rodziny nie stać
na taki wydatek.

Wierzymy, że dzięki ofiarności nas wszystkich Arlena będzie mogła
cieszyć się rolą matki, a uśmiech Jej i małej córeczki będzie dla nas
najpiękniejszym podziękowaniem!


BS KÓRNIK 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001

z dopiskiem "ARLENA"

DZIĘKUJEMY!
KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ