WYSTARCZY TWÓJ 1% PODATKU, ABY POMÓC INNYM.

Kilka słów o Kórnickim Towarzystwie Pomocy Społecznej:

KTPS powstało w 1990 roku, działa na terenie miasta i gminy Kórnik. Naszym celem statutowym jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie dzieciom - w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego, podstawowych artykułów żywnościowych, odzieży, przyborów szkolnych, pomoc w opłaceniu rachunków za media.

Na co przeznaczymy Twój 1% podatku?

Pieniądze zebrane z 1% podatku pozwolą nam wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z naszej gminy, poprzez:
  • stypendia i opłacenie biletów miesięcznych na dojazd do szkół
  • zakup podręczników, przyborów szkolnych, ciepłej odzieży i obuwia
  • zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, np. pomp insulinowych
  • zorganizowanie pełnych przygód i radości wakacji letnich.
Zamiast fiskusowi - oddaj 1% podatku KTPS-owi!, a my:
  • zadbamy o rozwój fizyczny i intelektualny dzieci
  • będziemy dążyć do wyrównania szans edukacyjnych dzieci, bez względu na miejsce zamieszkania i status materialny rodziców
  • pomożemy dzieciom, aby ich start w życie dorosłe był równy i bez kompleksów.
Jak przekazać 1% podatku?


Przekaż 1% naszej organizacji

Rozlicz PIT Online


PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP


UWAGA EMERYCIE I RENCISTO

Każdy z Was ma prawo do przekazania 1% naszej organizacji. Wystrczy złożyć w urzędzie skarbowym oswiadczenie PIT-OP

Do pobrania z naszej strony pobierz druk pit-op

Masz problem, bo nie wiesz jak rozliczyć swój PIT? Nasz wolontariusz zrobi to za Ciebie!
Skontaktuj się w tej sprawie z Krystyną Janicką
(Tel. Kom. 502 492 540).

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!