VI OFIP W WARSZAWIE


       OFIP to odbywające się cyklicznie, co trzy lata, spotkanie organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i osób w nie zaangażowanych. To święto świata pozarządowego i przestrzeń do dyskusji nad najważniejszymi kwestiami, związanymi z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Podczas OFIPu można się przekonać, jak wiele osób aktywnie działa, odmieniając rzeczywistość.
       Od kilku lat przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju spotykają się w Warszawie. W tym roku OFIP odbywał się w dniach 10 - 17 września i przybrał formę potrójną: Tygodnia Obywatelskiego (10-17.09.2011 r.), Konferencji (16-17.09.2011 r.) i Pikniku Organizacji Pozarządowych (17.09.2011 r.) przy Krakowskiem Przedmieściu.
       OFIP ma służyć integracji środowiska oraz spotkaniu się i rozmowie o ważnych dla niego kwestiach. Ma być także okazją do dialogu, wymiany doświadczeń i refleksji na temat kształtu i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca i roli jaką powinni pełnić świadomi i chcący się angażować obywatele.
       VI OFIP był wspólnym czasem i przestrzenią do dyskusji, w której uczestniczyli zarówno osoby działające w organizacjach pozarządowych, jak i samorządowcy, osoby związane z administracją rządową, środowiskiem naukowym i akademickim, mediami czy biznesem.
       Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to także okazja do szerokiego pokazania dorobku i różnorodności organizacji pozarządowych i zaangażowanych w ich działalność osób. Dorobek ten został pokazany m.in. na Forum, ale także poprzez otwartą formułę Tygodnia Obywatelskiego. Piknik Organizacji Pozarządowych, 17 września, zmienił Krakowskie Przedmieście na ten jeden dzień w tętniące życiem miasteczko pozarządowe. Piknik to okazja do przyjrzenia się z bliska działalności prawie 100 organizacji pozarządowych z całego kraju. W programie było m.in. przegląd teatralny, warsztaty, happeningi, zajęcia sportowe oraz gra obywatelska dla najmłodszych.
       W grupie uczestników VI OFIPu znaleźli się również przedstawiciele naszej gminy: z Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej panie Krystyna Janicka i Małgorzata Smolarkiewicz- Maliszewska, a Urząd Miejski w Kórniku reprezentował pracownik Kórnickiego Centrum Informacji Robert Jankowski.
Robert Jankowski
więcej na: www.ngo.pl (Tak było na VI OFIPie)