25-lecie Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej

        KTPS zostało założone w 1990 roku. Inicjatywa powstania Towarzystwa wyszła od grona mieszkańców Kórnika i Bnina. Pierwszą przewodniczącą Zarządu KTPS była Hanna Straus, obecnie funkcję tę, od 1997 roku, pełni Krystyna Janicka. Od 2006 r. Towarzystwo ma status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).
        W piątek, 19 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków połączone z obchodami Jubileuszu 25 lecia. Część pierwsza Zebrania była poświęcona sprawozdaniu roku 2014. Sprawozdania merytoryczne, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej złożyli odpowiednio- przewodnicząca Zarządu KTPS Krystyna Janicka, skarbnik Eugenia Marciniak oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Lewandowski. WZCz udzieliło Zarządowi absolutorium. Część druga poświęcona była wspomnieniom z 25-lat działalności Towarzystwa. Przypomniano kulisy powstania organizacji i pierwsze wspólne działania w tym takie jak: organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, Gwiazdka, koncerty, wystawy i różne akcje pomocowe. Przytoczono kilka anegdot na temat koncertów charytatywnych, przypominano fakty związane z pomocą dla powodzian w roku 1997 oraz wieloletnią współpracę z Fundacją WOŚP - organizowane od 10 lat Finały w Kórniku. Wspomnienia były przeplatane śpiewem młodej wokalistki Joanny Stachowiak.
        KTPS przez ćwierć wieku przeprowadziło dziesiątki akcji pomocowych, wsparło niezliczoną ilość osób, udzieliło różnej pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym. W ramach wypoczynku i edukacji wysłał ponad 900 dzieci i młodzieży na kolonie letnie, dla 3500 uczniów sfinansował obiady w szkolnej stołówce i zorganizował spotkania przy choince. KTPS prowadziło zbiórki pieniędzy w celu ratowania życia i zdrowia chorym dzieciom. Za te wszystkie działania na rzecz potrzebujących, podziękowania członkom i wolontariuszom KTPS złożyli goście m.in. burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady Miasta Przemysław Pacholski, prezes TFP Lucjana Kuźnicka-Tylenda, Maria i Wojciech Przychodzcy z firmy Anmed, prezes KOMBUS Beata Urbaniak, dyrektorzy szkół, przedstawiciele firm. Odczytano list gratulacyjny od Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.
        Wśród wielu wzruszeń, łez, kwiatów, uśmiechów i harmidru zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Pewien etap działalności KTPS za nami a przed nami przyszłość: kolejne akcje i działania w odpowiedzi na ludzkie nieszczęścia i potrzeby.
M. Smolarkiewicz-Maliszewska