Przekaż 1,5% naszej organizacji

Rozlicz PIT Online


KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik


NIP - 777 - 25 - 39 - 642
Regon: 631036529
KRS: 0000042256

KTPS posiada rachynki bankowe w Banku Spółdzielczym w Kórniku
rachunek podstawowy:
02 9076 0008 2001 0007 0739 0001

Konto bankowe 1,5%
72 9076 0008 2001 0007 0739 0002


wydzielone nr kont bankowych naszych podopiecznych

88 9076 0008 2001 0007 0739 0005 dla chorych dzieci
77 9076 0008 2001 0007 0739 0009 "Gmina Kórnik z sercem"
50 9076 0008 2001 0007 0739 0010 dla Franka Kulzy
34 9076 0008 2001 0007 0739 0007 dla Julki
45 9076 0008 2001 0007 0739 0003 dla Pawła


Konto dewizowe dla wpłat z zagranicy SWIFT GBWCPLPP
IBAN PL - 18 9076 0008 2001 0007 0739 0004
PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP